Rüya Arama

Rüyanın Başharfine Göre Arama

Kehanet Rüyaları

Bu rüya tipinde, görülen rüya aracılığıyla geleceği görebiliriz. Rüyanın kehanet rüyası olduğunu belirlemekte biraz zorlanabiliriz, çünkü böyle bir rüyayı ancak olay gerçekleştikten sonra kabulleniriz. Örneğin rüyalarda geleceğe yönelik pek çok başarı öyküsü görürüz, ancak bunların çoğu gerçekleşmez ya da sadece tesadüf eseri gerçekleşir.

Bilim dünyasında, psişik güçlerin varlığına inanılmaz. Bilim adamları mantık çerçevesi dahilinde, rüyaların insanlar için ancak bir öneri ya da kılavuz niteliği taşıdığını düşünürler. Bu rüyalar doğrultusunda yapılan işlerle de bu rüyaların gerçeğe dönüştüğü tezini savunurlar. Bir diğer teori ise, bireylerin rüyalarını kendi istekleri dahilinde yönetip, geliştirdiği ve ardından da istedikleri sonuca ulaştıkları tezi şeklindedir. Çünkü rüyalar çok çabuk unutulabilir. İnsan hafızası rüyaları çok keskin ve tüm hatlarıyla hatırlamayacaktır. Bir diğer teori de beynin rüyayı algılayan kısmının, bilinci oluşturan kısımdan daha hızlı çalıştığına, dolayısıyla bilgi aktarımın daha net olacağına işaret eden tezdir.

Bu teorilere rağmen yine de rüyaların gelecekten haber verdiğine ve kehanetler içerdiğine inanan insanlar da vardır. Kehanet rüyaları çok büyük felaketlerle, savaşlarla, suikastlarla, kazalarla hatta at yarışlarıyla bile bağlantılı olabilirler. Bu tarz rüyaların önceden görülmesi suç oranının azalmasına yardımcı olabilir. Tarihte, Abraham Lincoln suikaste uğramadan iki hafta önceki bir demecinde, kendi vücudunu bir tabutun içinde gördüğünü belirtmiştir. Aynı şekilde İngiliz mühendis John Dunne gerçekleşen bir volkan patlamasını daha öncesinde rüyasında gördüğünü belirtmiştir.

Kehanet rüyaları görmek endişeli durumların yaşanacağının habercisi olabilir. Bu nedenle gördüğünüz rüyaları irdelemek, önemli kararlar almakta ya da herhangi bir konuda doğru yolda güvenle yürümek anlamında size yardımcı olabilir.

Kehanet Rüyalarının Çeşitleri

Kehanet rüyaları, bir başka değişle psişik rüyalar kategoriler halinde sınıflandırılabilirler:

  • Ölülerle İletişime Geçme: Bu tarz rüyalarda ölülerle iletişime geçilir. Ölmüş olan kişi aniden rüyada belirir ve önemli mesajlar verir.
  • Rüya Esnasında Sesler Duyma: Bu rüyalar esnasında oldukça açık biçimde bazı sesler duyulur. Gelen sesin kaynağı bilinmez. Ancak bazen, rüyayı gören kişi seslerin kaynağını tahmin edebilir ya da bilebilir. Bu rüya tipinde sesler aracılığıyla verilen mesajı algılayabilmek önemlidir.
  • Doğrudan Gerçeği Görebilme: Bu tarz rüyalarda görülen olaylar aynı zaman aralığında, kişinin gerçek hayatında da gerçekleşir.
  • Empatik Rüyalar: Bu rüyalarda bir olayın en dip noktasına kadar inilir. Bu durumun oluşmasında kişinin duygusal yapısı etkendir. Genellikle aileler, çiftler ya da çok yakın arkadaşlar tarafından görülen rüyalardır.
  • Paylaşılan Rüyalar: Siz ve size çok yakın birinin aynı gece aynı rüyayı görmesiyle ortaya çıkan rüya tipidir. Kişiler tarafından aynı rüya görülür ve bu rüya paylaşılmış olur. Bu tip rüyalar, birbiriyle çok güçlü bağlantı içerisinde olan kişiler tarafından görülür.
  • Telepatik Rüyalar: Bu rüyalar, görülen rüya alanı içerisinde mesajların taşınması aracılığıyla oluşur. Bu rüyalar aracılığıyla başka insanların düşüncelerini duyabilirsiniz.

Uyarıcı Rüyalar: Tanımda da belirtildiği üzere bu rüyalar, sizi gelecekte yaşanabilecek olaylarla ilgili ikaz edip, uyarırlar. Böylelikle gelecekte yaşayacağınız olası felaketleri değiştirme ya da düzeltme şansına sahip olabilirsiniz.

zeynep ecrin esila sude eymen elif erva zehra mina mihrimah azra eslem tuana aleyna arya nazende isimlerin anlamları